четвъртък, 9 септември 2010 г.

Предизвикателство златна Есен
Тази прекрасна кошничка ще участва в таз седмичното предизвикателство на Двете Елши.